ค้นหาและคุณจะพบ

แหล่งรวมข้อมูลคริสเตียน
ออนไลน์สำหรับคุณ

CHRISTLIKE คืออะไร?

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งส่งผ่านข่าวสาร บทความ คำสอน และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ไปยังคริสเตียนไทยในทุกสังกัด เพื่อเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนให้เป็นเหมือนพระคริสต์ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียนไทย

เกี่ยวกับ CHRISTLIKE

ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปัน

เมื่อเรานำสิ่งดีที่ทุกคนมีมาร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกัน...จากสิ่งเล็กน้อยก็รวมกันจนส่งผลยิ่งใหญ่

เมื่อขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัวได้ถูกมอบไว้ในพระหัตถ์พระเยซู พระองค์ก็ทวีคูณสิ่งที่จำกัดนั้นให้เกิดผลไม่จำกัด ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าเราสามารถมีสื่อ หรือคำสอนที่ดีมากมายได้ หากเรามีพื้นที่หรือ Platform ที่ดีก็จะนำให้เกิดการแบ่งปันจนขยายผลยิ่งใหญ่

ตะลันต์ หรือทรัพยากรที่ดีเหล่านั้นจึงไม่ควรที่จะถูกใช้เพียงในแวดวงเล็กๆ ดังนั้นหากท่านเป็นนักเขียน ผู้ผลิตสื่อ องค์การ หรือนักวิชาการคริสเตียนที่มีของประทาน เราขอเชิญชวนท่านมาร่วมแบ่งปันขนมปัง และปลาที่ท่านมีนี้ไว้ในพระหัตถ์พระเยซูด้วยกัน

 

มัทธิว 14:19-20

"แล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ถวายคำสาธุการ และหักส่งให้เหล่าสาวก เหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวง เขาได้กินอิ่มทุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม"

สนใจร่วมงานกับเรา