Search Results

สามารถที่จะพอใจ

ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพทางกายภาพอย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะพอใจได้ เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเรา ฟิลิปปี ...

จงเข้มแข็ง

แต่ละคนช่วยเพื่อนบ้านของตน และพูดกับพี่น้องของตนว่า “จงเข้มแข็ง” อิสยาห์ 41:6   ออกแบบภาพ ...

อาหารที่คงทน

อย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้ แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ ยอห์น ...

ทำสิ่งนั้นก่อน

แรงจูงใจในการรับใช้ผู้อื่น มาจากพระเยซูผู้ทรงทำสิ่งนั้นก่อน...เพื่อเรา คำคม :  Anonymous ออกแบบภาพ ...

ใจขอบคุณ

จงเลือกมีใจขอบคุณต่อทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา   คำคม :  Anonymous ออกแบบภาพ :  Nantharinee

ผู้เป็นสุข

บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย สดุดี1:1   ภาพ ...

ซ่อนไว้

หัวใจของหญิงสาว ควรจะถูกซ่อนไว้ในพระเจ้า ชายหนุ่มที่แสวงหาพระองค์จึงจะค้นพบเธอได้   คำคม ...

รักนิรันดร์

เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เยเรมีย์ 31:3   ภาพ :  Annie Spratt on Unsplash ออกแบบภาพ :  Zippy

อาหารประจำวัน

ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ มัทธิว 6:11   ภาพ :  Priscilla Du Preez on Unsplash ออกแบบภาพ :  ...

มือขวาอันชอบธรรม

พระเจ้าตรัสว่า "เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา" อิสยาห์ 41:10   ภาพ :  https://unsplash.com/photos/6YknmcfXDPs ออกแบบภาพ ...

แสวงหาพระเจ้า

พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลาย ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาด ที่แสวงหาพระเจ้า สดุดี ...

มีสิ่งของบริบูรณ์

พระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่าน... จะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย 2 ...

ประทานของดี

ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาในสวรรค์ จะทรงประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ มัทธิว 7:11   ภาพ ...

ไม่สำคัญ

ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของเรา ที่ไม่สำคัญ ในสายตาของพระเจ้า   คำคม : Anonymous ออกแบบภาพ :  Panchanok

ความเป็นผู้ใหญ่

ความเป็นผู้ใหญ่ คือเมื่อเราสามารถปิดปากของเราขณะที่เราอยากจะพูดสิ่งแย่ๆกับคนอื่น   คำคม ...

พระวจนะมีชีวิต

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ฮีบรู ...

การยอมจำนน

การมอบถวายชีวิตทั้งหมดแด่พระเจ้า คือการยอมจำนนทั้งสิ้นแด่พระองค์   คำคม : Anonymous ออกแบบภาพ ...

อยู่ด้วยกัน

“จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้” โรม 12:15   ออกแบบภาพ ...

มิได้ทรงหวง

สดุดี 84:11 ประกาศว่า “…พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม”   ออกแบบภาพ ...

สิ่งที่คุณหว่านลงไป

"สิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวคือสิ่งที่คุณหว่านลงไป" จงหว่านในสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณ และรอดูผลที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะเก็บเกี่ยวในชีวิตของคุณ   คำคม ...

บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณ

“เราต้องหนุนใจผู้เชื่อใหม่ให้เลี้ยงดูตัวเองด้วย’พระวจนะของพระเจ้า’ เพราะนั่นคือ การบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกเขา!” “We ...

ใช้ชีวิต

พระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อให้เราใช้ชีวิตแบบเรื่อย ๆ ไปวัน ๆ   คำคม : PURPOSE DRIVEN ...

ทรงช่วยกู้

คนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่าง แต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด สดุดี 34:19   ออกแบบภาพ ...

การช่วยกู้

พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้ สดุดี 32:   ภาพ :  Levi Bare on Unsplash ออกแบบภาพ :  ...

อย่าละเลย

บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือน ฮีบรู ...

รักษาพระดำรัส

ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์” สดุดี ...

ทุกสถานการณ์

สำหรับคนทั่วไป การขอบพระคุณเหมาะสมกับบางสถานการณ์ สำหรับคริสเตียน การขอบพระคุณเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ที่เราพบเจอ 1 ...

แสวงหาพระองค์

ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ สดุดี ...

จัดการกับมัน

วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาคือ จัดการกับมัน “The best way to fix a problem is to deal with it”   คำคม :  Joshy A J ออกแบบภาพ ...

สุดใจ

ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสุดใจ สดุดี 9:1   ภาพ :  Shane Rounce on Unsplash ออกแบบภาพ :  rainniedesign

มีใจกรุณา

แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์ เอเฟซัส ...

จับตามอง

จับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ ฮีบรู 12:2   ภาพ :  h heyerlein on Unsplash ออกแบบภาพ :  Zippy  

เกิดผลในชีวิต

ความจริง(พระวจนะ)+ความเชื่อ=เกิดผลในชีวิต , ความจริง(พระวจนะ)+ไม่ยอมจำนน=ไม่เกิดผลในชีวิต   คำคม ...

นับพระพร

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน นับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน Count your blessings name them one by one,"hymns"   คำคม :  ...

จงมีใจกล้า

จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว ยอห์น 16:33   ภาพ :  Stephen Leonardi on Unsplash ออกแบบภาพ :  Zippy

จงเชื่อวางใจ

อย่ากังวล พระเจ้าทันเวลาเสมอ ...จงเชื่อวางใจ   คำคม :  Anonymous ภาพ :  Collin Hardy on Unsplash ออกแบบภาพ :  rainniedesign

มุ่งหน้าต่อไป

ความแตกต่างระหว่างคนซื่อสัตย์และคนไม่ซื่อสัตย์คือ คนซื่อสัตย์ไม่ล้มเลิกกลางคันแม้ต้องเจอกับปัญหา ...

อย่าแก้แค้น

โรม 12:19 นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ   ออกแบบภาพ ...

พูดความจริง

จงละทิ้งความเท็จ “ให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตน” เอเฟซัส 4:25   ออกแบบภาพ ...

ไม่ฟังธรรมบัญญัติ

“ถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติ แม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียน” -สุภาษิต 28:9   ออกแบบภาพ ...

กุญแจ

“การอธิษฐานควรเป็นกุญแจใช้ไขเปิดประตูของวันใหม่ และใช้ปิดประตูในแต่ละค่ำคืน!” “Prayer should be ...

รู้จักบังคับตน

การเสียสละที่แท้จริง คือการรู้จักบังคับตน. “True sacrifice is merely self-control.”   คำคม :  David W. Stevens, PhD, In the Presence of God - A ...

เราเองจะตอบแทน

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน” โรม12:19   ภาพ :  Thanos Pal on Unsplash ออกแบบภาพ ...

พ้นจากอำนาจของความมืด

โคโลสี 1:13 พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์   ออกแบบภาพ ...

มงกุฎแห่งชีวิต

ยากอบ 1:12 คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์   ภาพ ...

รักษามันไว้

อย่าอธิษฐานเมื่อรู้สึกแค่ว่าอยากอธิษฐาน แต่จงนัดหมายกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักษามันไว้ ...

ความกังวล

ความวิตกกังวลเป็นเหมือนห้องมืด ที่ซึ่งความคิดแง่ลบสามารถเติบโตได้ “Worry is the darkroom in which negatives can develop.”   คำคม ...

จงขอบคุณ

จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์   คำคม ...

วิ่งแข่ง

ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ ...

ทรงช่วยให้รอด

เศฟันยาห์ 3:17 พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า เป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอด   ภาพ ...

ทดสอบความเชื่อ

ยากอบ 1:2-3 พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ...

ลี้ภัย

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ สดุดี 16:1   ภาพ ...

เราเป็นคนสำคัญ

ผู้นำบางคนทำให้เราคิดว่าพวกเขาสำคัญ ส่วนผู้นำที่ดีจะช่วยให้เราเห็นว่าเราเป็นคนสำคัญ   คำคม ...