ค้นหาผลลัพธ์

วิทยาศาสตร์สรุปแล้ว ชีวิตคนขับเคลื่อนด้วยจิตใต้สำนึก

วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการทำงานของจิตใต้สำนึกมีผลมากกว่าการทำงานของจิตสำนึก ดังนั้นเราจะมุ่งพัฒนาจิตใต้สำนึกของเราได้อย่างไร