ค้นหาผลลัพธ์

ประธานาธิบดีผู้อ่านหนังสือไม่ออก

ชายคนหนึ่งเริ่มอาชีพเป็นช่างตัดผมเมื่ออายุได้ 20 ปี เขาไม่เคยได้ร่ำเรียนหนังสือในโรงเรียน ...

โคคา-โคล่า

โคคา-โคล่า ถูกคิดค้นขึ้นโดยเภสัชกรนามว่า จอห์น เพมเบิลตัน ในรัฐจอร์เจีย อเมริกา ในปี 1886 ช่วงแรกที่เริ่มวางขายนั้น ...