ค้นหาผลลัพธ์

เมื่อวิกฤตเข้าประชิดตัว คุณจะทำยังไง?

ทุกวิกฤตของชีวิตจะมีทางเลือกเสมอ และการเลือกตอบสนองต่อวิกฤตที่แตกต่าง จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันด้วย เรื่องราวนี้จะสะท้อนทางเลือกของ 4 กลุ่มคนในการรับมือวิกฤตของพวกเขา