ค้นหาผลลัพธ์

40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ

เตรียมใจ เตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณ เตรียมร่างกายให้พร้อม รวมพลังอธิษฐานอดอาหาร อวยพรประเทศไทย1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019