Andrew Lifestyle

ไลฟ์สไตล์แบบอันดรูว์ (Andrew Lifestyle)

“ใช้ชีวิตของคุณเพื่อเป็นพร”

 

กระบวนการสร้างนิสัย เปลี่ยนจากวิธีมาเป็นวิถีชีวิตในการเป็นพระพรต่อคนรอบตัว

  • สำแดงความรักต่อผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระเยซู อย่างเป็นธรรมชาติ ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • สร้าง 5 นิสัย แก่ผู้เชื่ออย่างเรียบง่าย 5 ขั้นตอน เพื่อรักษาหัวใจการประกาศให้ยั่งยืน
  • ทำได้จริง เกิดผล เป็นวิถีชีวิตประจำวัน

ทุกวันนี้มีเครื่องมือ นวัตกรรม หรือวิธีการแบบ How To มากมาย ที่หลายคริสตจักรนำมาใช้ แต่จะมีกระบวนการอะไร หรือเครื่องมือใดที่ทำได้ง่าย ครบ จบ เสร็จ ปลุกพลังให้คริสเตียนประกาศได้อย่างเกิดผล เป็นวิถีชีวิตส่วนตัว จนเป็นวิถีส่วนรวมที่ยั่งยืนต่อเนื่องได้ในคริสตจักร

หลักคิดของเรื่องนี้เริ่มต้นจาก… “อันดรูว์ก็ไปหาพี่ชายของตนก่อนและอันดรูว์จึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู  (ยอห์น1:40-42)  ซึ่งเป็นวิถีที่เรียบง่าย ใกล้ตัว และเป็นธรรมชาติมาก

ไลฟ์สไตล์แบบอันดรูว์ (Andrew Lifestyle) จึงเป็นแนวทางที่สร้างทัศนคติและนิสัยที่นำคนมาพบความรักของพระเยซูอย่างเป็นธรรมชาติ ง่าย ครบ จบ เสร็จ ใน 5 ขั้นตอน คือ

  1. อธิษฐาน :  เขียนชื่อ 10 คนที่เรารักห่วงใยอยากให้รู้จักพระเยซู ลงไปใน การ์ดอธิษฐาน (Andrew Card)  ทั้ง 2 ส่วน ฉีกตามรอยปรุส่วนหนึ่งส่งให้คริสตจักรเพื่อนำไปยังกลุ่มอธิษฐาน และอีกส่วนเก็บไว้กับตัว จากนั้นเริ่มต้นอธิษฐาน อธิษฐาน และอธิษฐานเผื่อทุกคนในรายชื่อทุกวัน
  2. แคร์ : แบ่งปัน ใช้เวลา ช่วยเหลือ ทำดีทั้งโดยคำพูด และการกระทำ
  3. แชร์ : แบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้า ในรูปแบบที่เขาเข้าใจได้ง่าย อย่างเป็นธรรมชาติ
  4. ชวน : หากเขาตอบสนองรับพระคริสต์ ให้หนุนใจ และเสริมสร้างเขา (หากเขายังไม่รับ ก็ยังรัก และอธิษฐานเผื่อเขาต่อไป)
  5. ติดตาม และดูแล : เชิญชวนเขาไปคริสตจักร และรับการเสริมสร้างให้มีความสัมพันธ์กับพระเยซู

Strangers Short Movie

ความรักลบล้างความผิดมากมายด้วยการให้อภัย

1 ชีวิตที่สำแดงพระคริสต์ นำ 14 ชีวิตได้รับความรอด

Download Andrew Card

มีคนจำนวนมากมายในประเทศไทยที่ยังเคยไม่ได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐ ความรักของพระเยซูคริสต์ เขารอคอยใครบางคนเดินเข้าไปเปิดใจ ด้วยความรัก ความจริงใจ และความหวังดี คริสเตียนทุกคนได้รับสิทธิพิเศษให้ร่วมภารกิจการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่กับพระผู้ช่วยให้รอด

เราซึ่งมีแสงสว่างของพระเจ้าอยู่ภายในต้องส่องสว่างให้คนรอบข้างเห็นแสงสว่างและนำเขามายังแหล่งความสว่าง ดวงดาวบนฟ้ายามค่ำคืนส่องสว่างโดยไม่ต้องพยายามฉันใด แสงของเราก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ฉันนั้น เพราะแสงย่อมเป็นแสงสว่าง เราเพียงส่องสว่างในโลกที่มืดมิดดังที่เปาโลแนะว่า “จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต” และนำผู้อื่นมายังแหล่งความหวัง คือองค์พระเยซู

DOWNLOAD ANDREW CARD HERE
มีใครในชีวิตคุณที่กำลังต้องการความรักของพระองค์?