Church Affiliation: Other

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ฉันจะสุขได้อย่างไร… ถ้าคนอื่นเศร้า

นิยามความสุขที่ส่งตรงมาจากชนเผ่าในแอฟริกาที่คุณต้องเรียนรู้ว่า อะไรคือความสุขที่แท้จริง และนี่คือความสุขแบบที่พระคัมภีร์บอกไว้ในชุมชนผู้เชื่อด้วยเช่นกัน

การเมือง เรื่องที่ขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ

“หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย” เป็นมากกว่าเลือกตั้ง คือระบอบจะต้องเอื้อให้เกิดการมองทุกคนเท่าเทียมกัน เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน ต้องแบ่งแยกอำนาจ ไม่รวมอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการไว้ที่กลุ่มเดียว เปิดเผยนำเรื่องมาสื่อให้โปร่งใสไม่ปิดกั้น เพื่อให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ เป็นอุดมคติที่ต้องช่วยกันผลักดันให้ไปให้ถึง

เมื่อความวิตกกังวลครอบครองคุณ…แทนพระเจ้า

ช่วงนี้คุณเครียดไหม? ถึงแม้พระคัมภีร์จะบอกว่า อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ (มธ.6:34) หรืออย่ากังวลว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรนุ่งห่ม ...

การแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า

หากเราต้องเลือกระหว่างการขับรถคนเดียวโดยอาศัย GPS (Global Positioning System ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) กับการขับรถไปกับคนรู้ใจ ที่รู้เส้นทางอย่างดี และยังชำนาญเรื่องเครื่องยนต์ด้วยนั้น เป็นเราจะเลือกแบบไหน

คนหิวก็ต้องกิน

ความหิวของร่างกายถูกตอบสนองได้ค่อนข้างง่าย อาจเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อต้องตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ แต่ถ้าจิตวิญญาณของเราหิวและกระหายล่ะ คุณรู้จริงๆ ใช่ไหมว่าต้องตอบสนองอย่างไร?