Resource Language: English

49 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – มัทธิว ทอมพ์สัน Matthew Thompson

ผมรู้สึกขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้!   1.หนังสือ “The Soul of Shame” ช่วยให้ผมเห็นว่ามารซาตานใช้ความอับอายมาทำให้ผมไม่มีทางสู้มาตลอด ...

ถ้ายังทำ 3 ข้อนี้ ยังไงคริสเตียนไทยก็จัดการเรื่อง LGBTQ+ ไม่ได้ และเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

คุณเป็นคนนี้หรือเปล่า - คนที่คิดว่าทำไมเราต้องสนใจเรื่องที่เรื่องที่มันผิดพระคัมภีร์ชัวร์ๆด้วย ...

Gospel Tools : Application สำหรับประกาศพระกิตติคุณ

Goslpel Tools เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการประกาศพระกิตติคุณที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ และตอบโจทย์กับคนไทย ...

Jesus Film : Application ที่รวบรวมหนังเกี่ยวกับพระเยซู

แอพพลิเคชั่น Jesus Film Project ได้รวบรวมภาพยนตร์ มินิซีรีส์ และหนังสั้นกว่า 200 เรื่องที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนได้รู้จักพระเยซูมากขึ้น ...

จงให้ผู้หญิงอยู่เงียบๆ ในคริสตจักร – Women Should Keep Silent in Church

พระคัมภีร์สั่งให้ผู้หญิงต้องอยู่เงียบๆ ในคริสตจักรหรือไม่? เปาโลหมายความเช่นไรเมื่อกำชับเช่นนั้น?

โครงการบารนาบัส (Project Barnabas)

คู่มือโครงการนี้มีพื้นฐานมาจาก 2 ทิโมธี 2: 2 ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับมอบหมาย ให้มอบพระวจนะกับบุคคลที่สัตย์ซื่อที่จะส่งต่อไปยัง ...

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ เป็นกระบวนการอย่างง่ายที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งค้นพบสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับคำถามใหญ่ ๆ ในชีวิตของเขา กระบวนการนี้ได้รับการพัฒนาโดยเดวิด แอล วัตสัน และพอล ดี วัตสัน

โกรธได้ แต่อย่าทำบาป – Be Angry and Do Not Sin

ความโกรธเป็นบาปหรือไม่  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะโกรธอย่างไม่บาป  ทำไมคนถึงโกรธ  เราจะจัดการกับความโกรธของเราอย่างไร  ...

‘Kanye West’ แรปเปอร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษ กับการกลับมาหาพระเจ้า และ ปรากฏการณ์ ‘Jesus is King’

จุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อทุกสิ่ง ไม่ใช่คำตอบของชีวิต ท่ามกลางความสำเร็จและเงินทองมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้ทำให้คานเยได้รับความสุขและการเติมเต็ม กลับทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าต้องการคำตอบของชีวิต ‘Kanye West’ แรปเปอร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษ กับการกลับมาหาพระเจ้า และ ปรากฏการณ์ ‘Jesus is King’

สิ่งที่อธิบายความเป็นคุณ

มี 2 สิ่งที่อธิบายความเป็นคุณได้ : "ความอดทน" ในเวลาที่ชีวิตคุณยังไม่มีอะไร "ทัศนคติ" ในเวลาที่ชีวิตคุณมีทุกสิ่งพร้อม “Two ...

ความสำเร็จของผู้นำ

ก่อนที่คุณจะเป็นผู้นำ ความสำเร็จเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ตัวคุณเองเจริญเติบโต "เมื่อคุณเป็นผู้นำแล้ว ความสำเร็จเป็นเรื่องของการทำให้ผู้อื่นเจริญเติบโต!" When ...

การให้เกียรติผู้อื่นสะท้อนตัวตนเราเอง

"Show respect even to people' who don't deserve it ; not as a reflection of their character, but as a reflection of yours" “จงแสดงการให้เกียรติแก่คนที่ไม่คู่ควรต่อเกียรตินั้น เพราะว่าสิ่งที่คุณทำไม่ได้สะท้อนลักษณะนิสัยของพวกเขา แต่เป็นการสะท้อนถึงลักษณะนิสัยของตัวคุณเอง!"   คำคม:  ...

พูดคุยกับพระเจ้า

การพูดคุยกับมนุษย์เพื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่การพูดคุยกับพระเจ้าเพื่อมนุษย์นั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่า Talking ...

ร้านขายขนมปังไร้เชื้อสำเร็จรูปออนไลน์

นี่คือ องค์กรคริสเตียนที่ช่วยคริสตจักรในการเตรียมขนมปังไร้เชื้อ เพราะเราเชื่อว่าเวลาของคุณมีค่า ...

ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า

แกะรอยต้นกำเนิดของคำว่า “ข่าวประเสริฐ” และเรื่องราวของพระคัมภีร์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระเยซูและการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าของพระองค์ พระเยซูได้นำกฎและการครอบครองของพระเจ้ามาสู่โลกนี้ในทางที่ดูกลับตาลปัตร ซึ่งเป็นข่าวดีที่สุดที่คุณสามารถรับไว้ได้

บทบัญญัติ

ในวีดีโอนี้ได้พูดถึงความสำคัญของบทบัญญัติในพระคัมภีร์เดิม  ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล? รวมทั้งสิ่งนี้จะนำเราไปถึงพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเติมเต็มบทบัญญัติทั้งหมดให้สมบูรณ์ และได้สรุปบทบัญญัติไว้ว่าจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

พระฉายของพระเจ้า

วีดีโอนี้จะช่วยให้เราได้เห็นไอเดียที่มนุษย์เป็นเหมือนผู้ที่ปกครองร่วมกับพระเจ้า ผู้ซึ่งได้รับหน้าที่ในการสรรค์สร้างโลกและทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้ แต่การทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ได้ถูกทำลายลงด้วยความเห็นแก่ตัวและความชั่วร้าย? และพระเยซูทรงเปิดหนทางใหม่ในการเป็นมนุษย์ผ่านทางชีวิต ความตาย และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ได้อย่างไร?

พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า

พระสัญญาในบทที่ 3 ของพระคัมภีร์ไบเบิล ได้กล่าวไว้ว่าจะมีผู้หนึ่งมาทำลายความชั่วร้ายและช่วยมนุษยชาติให้รอด เรามองเห็นเรื่องราวนี้ผ่านทางครอบครัวของอับราฮัม ผู้สืบเชื้อสายจากพงศ์พันธ์ุของกษัตริย์ดาวิด จนมาถึงพระเยซู ผู้ทรงเอาชนะความชั่วร้ายด้วยการตายของพระองค์

เครื่องบูชาลบล้างความผิดบาป

พระเจ้าทรงทำพันธกิจของพระองค์ในการกำจัดความชั่วร้ายและผลของมันออกไปจากโลกที่พระองค์ทรงสร้าง แต่พระองค์ไม่ปรารถนาที่จะทำลายมนุษย์ไปด้วย ในวีดีโอตัวนี้เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลบล้างบาปของมนุษย์ผ่านทางการถวายเครื่องสัตวบูชาที่ชี้ให้เห็นถึงการที่พระเยซูทรงทรงสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตาย

พันธสัญญา

จุดประสงค์หลักของพระคัมภีร์แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าต่อมนุษย์ เป็นภาพของการมีส่วนร่วมกัน วีดีโอนี้ทำให้เห็นถึงหนทางที่พระเจ้าเข้ามีสัมพันธภาพกับมนุษย์เพื่อช่วยกู้โลกผ่านทางพระเยซู ซึ่งเป็นพันธสัญญาสูงสุด

แผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินโลก

แท้จริงแล้วพระคัมภีร์ไบเบิลสอนเกี่ยวกับสวรรค์ว่าเป็นแบบไหน? ความสัมพันธ์ของสวรรค์กับโลกเป็นอย่างไร? ในวิดีโอนี้เราได้สำรวจมุมมองในพระคัมภีร์ไบเบิลที่น่าประหลาดใจว่าสวรรค์และโลกมีความหมายที่ทับซ้อนกัน และวิธีที่พระเยซูทรงกระทำพระราชกิจเพื่อนำทั้ง2นี้มารวมกันเพื่อเราทุกคน

Passing On The Torch (Thai Sub)

แค่คุณนิ่งฟังเสียงพระเจ้าและทำตามเสียงนั้น คุณก็สามารถเป็นพรกับคนได้อีกมากมายหนึ่งชีวิตที่อุทิศเพื่อการให้ จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาสู่โลกใบนี้

Help

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec eros ac dui feugiat posuere. Mauris sollicitudin nulla sed porta pretium. In sem urna, posuere at gravida a, viverra nec ligula. Nam pharetra turpis ut lacus auctor elementum. Curabitur ...