กนก ลีฬหเกรียงไกร

เกี่ยวกับ

กรรมการผู้จัดการ บจก.โกลเด้นโบล์, คณะผู้ปกครอง คจ.กิจการของพระคริสต์, อาจารย์ (part-time) พระคริสต์ธรรมกรุงเทพฯ (BBS) หลักสูตรบริหารพันธกิจคริสเตียน (M.C.A.)

จบการศึกษาจาก กรุงเทพคริสเตียนฯ (BCC 136), ปริญญาตรี ABAC, ปริญญาโท Sasin จุฬาฯ (Executive MBA), กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก พันธกิจศาสตร์ (Doctor of Ministry) AGST Alliance ร่วมกับพระคริสต์ธรรมกรุงเทพฯ (BBS)

สมรสแล้วกับ ศิริมาส ลีฬหเกรียงไกร มีบุตร 2 คน เอินเอิน และเหวิ่นเหวิ่น

อีเมลล์

kanoklee@gmail.com

อีเมลล์ถึงตอนนี้

สื่อสังคม