กนก ลีฬหเกรียงไกร

เกี่ยวกับ

กรรมการผู้จัดการ บจก.โกลเด้นโบล์, ศิษยาภิบาล คจ.กิจการของพระคริสต์ ธนบุรี, อาจารย์พิเศษพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) หลักสูตรบริหารพันธกิจคริสเตียน (M.C.A.)

จบการศึกษาจาก กรุงเทพคริสเตียนฯ (BCC 136), ปริญญาตรี ABAC, ปริญญาโท Sasin จุฬาฯ (Executive MBA), ปริญญาเอก พันธกิจศาสตร์ (Doctor of Ministry) AGST Alliance ร่วมกับพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS)

สมรสแล้วกับ ศิริมาส ลีฬหเกรียงไกร มีบุตร 2 คน เอินเอิน และเหวิ่นเหวิ่น

อีเมลล์

kanoklee@gmail.com

อีเมลล์ถึงตอนนี้

สื่อสังคม