บทความ

กว่าจะมาเป็น…คอนเสิร์ตผู้ต้องขังครั้งแรกของโลกในไทย

บทความ

บทความนี้จะเป็นที่หนุนใจอันเปี่ยมด้วยพระพรแด่ผู้อ่านทุกท่าน และนำท่านให้ประจักษ์ถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านชีวิตของผู้ต้องขัง และทีมงานโครงการเสียงเพลงสร้างชีวิต ให้มีโอกาสเดินทางเข้าออกเรือนจำได้อย่างเสรี เพื่อกระทำพันธกิจรับใช้ประกาศฯ ไปในหลายจังหวัด พระองค์เลือกใช้ผู้ต้องขังมากกว่าคุณหรือ? พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์นำ อ.เปาโล อย่างไร? พระองค์ก็จะทรงนำผู้ต้องขังและผู้รับใช้หลายท่านในปัจจุบันดุจเดียวกัน

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง