หนังสือ

การบริหารงานตามวัตถุประสงค์

หนังสือ

การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ เป็นการปฏิบัติงานคริสเตียนตามระเบียบวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการช่วยให้คุณทำพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกคุณได้สำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนการของพระเจ้า คุณจะสร้างจุดประสงค์สำหรับผู้รับใช้ คุณจะเรียนรู้ว่าจะวางวัตถุประสงค์ ดำเนินแผนการและประเมินผลได้อย่างไร

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง