บทความ

การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง

บทความ

การประกาศพระกิตติคุณมีวิธีการมากมาย โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้คนที่เราประกาศนั้นเข้าใจพระกิตติคุณดียิ่งขึ้น การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง เหตุผลคือเพื่อเห็นภาพชัดเจนที่ผู้สื่อต้องการสื่อพระกิตติคุณ ทำให้เข้าใจง่ายให้ความเพลิดเพลินมากกว่าการประกาศโดยไม่มีภาพ เป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย เช่นดนตรีไทย รำไทยและลิเก

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง