บทความ

การหว่านพืชและการเกิดผล

โดยทั่วไปแล้วคนปกติเมื่อมีการปลูกหรือหว่านพืชอะไรลงไปก็หวังที่จะได้ผลเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นตามเวลาที่เหมาะสม เปรียบเสมือนกับการเลี้ยงดูบุตรหลานก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นสั่งสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดี เพราะพระเจ้าให้เราทำหน้าที่หว่านและบำรุงรักษาให้ดีที่สุด และพระเจ้าทำให้เกิดผล ชีวิตที่เกิดผลคือชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังและเกรงกลัวพระเจ้า เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee
Photo by cornelia-schutz-7eu-KaAJwks-unsplash

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง