หนังสือ

การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 5 วิธีสร้างครอบครัวคริสเตียนได้อย่างไร

หนังสือ

เราได้พิจารณาศึกษาเรื่องบทบาทของท่านในฐานะที่เป็นชาย หญิงหรือบุตร ในครอบครัวหนึ่ง และเรื่อง ๆ ที่ท่านจะร่วมมือกันทำได้ในครอบครัวพระเจ้าทรงมีพระทัยจะประทานพระพรแก่ครอบครัว เพื่อให้จำเริญขึ้นเป็นหน่วยพยานให้แก่คริสเตียนด้วย เพื่อสร้างครอบครัวของพระเจ้า

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง