หนังสือ

การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 7 จะนําการนมัสการได้อย่างไร

หนังสือ

การนมัสการเป็นความรู้สึกนึกคิดอย่างแรงกล้าต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยความจริงของพระองค์ เพื่อชำระล้างความคิดที่เป็นมลทินด้วยความสวยงามของพระองค์ เปิดใจรับความรักของพระเจ้าและมอบให้เป็นไป ตามพระประสงค์ของพระองค์

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง