หนังสือ

การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 10 จะติดตามผู้เชื่อใหม่ได้อย่างไร

หนังสือ

การติดตามเป็นขบวนการของการให้ความช่วยเหลือผู้เชื่อใหม่ก่อน ต่อเนื่องกันและอย่างมีระบบ เพื่อให้เขาสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อและมีผลเกิดขึ้น

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง