หนังสือ

การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 11 ติดตามพระคริสต์

หนังสือ

หนังสือติดตามพระคริสต์กล่าวถึง การเป็นคริสเตียนใหม่ การรับความมั่นใจเรื่องความรอด การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ การแบ่งปัน การเป็นพยาน การดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะ การจัดการกับปัญหา จะเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรของพระองค์ในประเทศไทย

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง