เรื่องดีคำโดน

การเปลี่ยนความปรารถนาส่วนลึก

การเปลี่ยนความปรารถนาส่วนลึก

ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เทปลดความอ้วน เทปนี้ถูกบันทึกเสียงในคลื่นความถี่ที่หูไม่ได้ยิน แต่สมองสามารถรับรู้ได้ และเสียงที่บันทึกนั้นจะคอยบอกว่า “อ้วนนั้นไม่ดี” “กินมากเดี๋ยวจะอ้วน” “ฉันไม่อยากกินอาหาร” เป็นต้น

เทปนี้จะเปิดตอนนอน เพื่อให้ผู้ฟังถูกปรับเปลี่ยนความปรารถนาส่วนลึก และพบว่าหลังจากฟังแล้ว บางรายลดความอยากทานอาหารลง

นี่เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนความปรารถนาส่วนลึก

การเปลี่ยนความปรารถนาส่วนลึกนั้น ต้องอาศัยเวลาและความต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดก่อน และค่อยๆ สะกัดส่วนที่อยู่ลึกๆ ข้างในออกมาทีละเล็กทีละน้อย

ที่มา: unknown source

รูปภาพ >>   Graphic By: Rainniedesign