หนังสือ

คำบรรยาย การเพิ่มพูนคริสตจักร

คำบรรยายที่บรรจุลงในหนังสือเล่มนี้ คือเหมาะสำหรับศิษยาภิบาลที่กำลังกระทำงานเต็มเวลาในคริสตจักร ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการขยายคริสตจักรให้กระจายออกไปโดยเร็วในประเทศไทยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคริสเตียนฆราวาสทุกคน

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Purchase

สำนักพิมพ์: คณะกรรมการพัฒนาคริสตจักรในประเทศไทย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง