เรื่องดีคำโดน

ขโมยเข้าบ้านทางไหน ?

เรื่องดีคำโดน

หากเรารู้ว่าพวกย่องเบาจะเข้าในบ้านทางไหนแล้ว เราจะทำอย่างไร ?

ในประเทศอเมริกามีการพบว่า จุดที่พวกย่องเบาจะเข้าบ้านเรามากที่สุด คือ ทางประตูหน้า และหน้าต่างชั้นล่างของบ้าน แต่แม้รู้เช่นนั้นก็ตาม

ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยกับคนอเมริกันกลับพบว่า

49% จะปล่อยให้หน้าต่างเปิดไว้

37% ไม่ล๊อคประตูหน้าบ้าน

33% ไม่ล๊อคประตูหลังบ้าน

26% ซ่อนกุญแจบ้านไว้นอกบ้าน

ความผิดพลาดมากมายของชีวิต มิได้เกิดเพราะไม่ทันเล่ห์กล แต่เพราะปล่อยปละไม่เฝ้าระวังให้มากพอ