บทความ

ข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย

บทความ

การเสริมสร้างพระวรกายของพระเยซูคริสต์ หรือคริสตจักรให้เจริญเติบโตและขยายตัวออกไป คือการให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำให้แก่บางคน ในบทความนี้จะได้เรียนรู้ถึงข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง