บทความ

คริสเตียนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรดี?

ก่อนหน้านี้ เราได้คุยกันถึง หลักการพระคัมภีร์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทความนี้จะเป็นการพูดถึงในภาคปฏิบัติ

สังคมไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงทำได้ภายใต้ระบอบที่ใช้ ซึ่งย้ำอีกครั้งว่า การแสดงออกต่างๆ ของคริสเตียนย่อมต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งพระวจนะพระเจ้า
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถทำได้หลายระดับ เริ่มจากมีส่วนร่วมน้อยที่สุดไปหาการมีส่วนร่วมมากที่สุด

1. เป็น “ผู้อธิษฐานเผื่อ”

นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับคริสเตียน ลองเปลี่ยนคำบ่นด่าต่อว่าเป็นคำอธิษฐาน ทั้งส่วนตัวและในกลุ่ม หรือแม้แต่ในคริสตจักรก็ตาม

2. เป็น “ผู้ติดตาม”

การวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากข้อมูลที่เพียงพออาจทำให้เราตกหลุ่มพรางกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งในการทำลายฝ่ายตรงข้าม ดังนั้น การจะมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องรู้จักติดตามข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักว่าทุกสำนักข่าวหรือแหล่งข่าวล้วนมีความโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งเสมอ การรับข่าวสารจากหลายๆ แหล่งที่แตกต่างกันน่าจะเป็นวิธีการที่ฉลาดกว่ารับจากแหล่งเดียว

3. เป็น “ผู้แสดงสิทธิ”

สิทธิเป็นของเรา ทั้งสิทธิในการพูด การให้ความเห็น การแสดงออกต่างๆ และรวมถึงสิทธิในทางการเมืองที่เราในฐานะพลเมืองมีอยู่กับตัว การใช้สิทธิเหล่านี้ในระบบตามกฎหมายย่อมสะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ อย่าคิดว่าเสียงของเรามันเล็กน้อยเกินกว่าใครจะสนใจ เพราะน้ำเพียงเล็กน้อยเมื่อรวมกันก็กลายเป็นธารน้ำที่มีพลังได้

4. เป็น “ผู้เข้าร่วมในระดับสมาชิก”

ถ้าไม่เข้าถ้ำเสือหรือจะได้ลูกเสือฉันใด ถ้าไม่เข้าไปร่วมงานในพรรคการเมืองหรือจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างสรรค์ได้ หากคิดว่ามีภาระใจและพระเจ้าทรงนำ ก็อย่าลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม อาจจะไม่ใช่ในพรรคการเมืองโดยตรง แต่อาจเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเมืองต่างๆ กกต.ท้องถิ่น องค์กรต่อต้านคอรับชั่น องค์กรตรวจสอบต่างๆ เป็นต้น

5. เป็น “ผู้เข้าร่วมในระดับบริหารจัดการ” หรือระดับ “แกนนำ”

คงเป็นเรื่องที่ดีมากๆ หากจะมีคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่รักพระเจ้า มีความเข้าใจในหลักการพระวจนะ และมีจุดยืนมั่นคง จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง

 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่หนึ่งของการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งคริสเตียนควรให้ความสำคัญและตระหนักในบทบาทหน้าที่นี้ แต่การมีส่วนร่วมต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ในขอบเขตของศีลธรรมที่ดี และที่สำคัญที่สุดต้องอยู่ในกรอบของพระวจนะพระเจ้า ไม่เอาอารมณ์เป็นตัวตั้ง ไม่หูเบาฟังความข้างเดียว ไม่ดำเนินชีวิตโดยขาดสติปัญญา และต้องมีความนบนอบต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตเรา เพื่อให้ทุกคนที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังเรา เขาจะสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตเรา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง