หนังสือ

คำถาม-คำตอบ สำหรับคริสเตียนเข้าใหม่

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการตั้งคำถามและคำตอบในพระคัมภีร์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เยาวชนและผู้เชื่อใหม่จะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee
Photo by

Purchase

สำนักพิมพ์: ผู้พิมพ์: คณะ ซีเอ็มเอมิชชั่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง