เพลง

คำอธิษฐาน – W501

เพลง: คำอธิษฐาน

ศิลปิน: โป๋ เมธา เกรียงปริญญากิจ, เพ็ญ ศิริเพ็ญ จรัณยานนท์, นก รัตชนก สวนศรี, คิง พัลลภ ทิมา

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : โป๋ เมธา เกรียงปริญญากิจ

 

เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า
‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้
และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์
เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์
และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง
แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายความชั่วร้าย’

มัทธิว 6:9-13

 

บทเพลงที่เป็นดั่งคำอธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกบนภูเขา

 

 

ดูเนื้อเพลง คลิกที่นี่

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง