ดาวน์โหลด

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 2 คุณเป็นครอบครัวของพระเจ้า

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ “คุณเป็นครอบครัวของพระเจ้า” ช่วยให้ผู้เชื่อใหม่มั่นใจว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าและไม่มีอะไรทำให้เขาขาดจากความรักของพระองค์ได้ รวมถึงรู้จักการสารภาพบาปเพื่อคืนการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง