ดาวน์โหลด

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 3 พระเจ้าอยากให้คุณสนทนากับพระองค์

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ “พระเจ้าอยากให้คุณสนทนากับพระองค์” เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อใหม่เข้าใจความหมายของการอธิษฐาน โดยรู้ว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถอธิษฐานในแบบต่างๆได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง