ดาวน์โหลด

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 6 คริสเตียนกับประเพณีไทย

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ “คริสเตียนกับประเพณีไทย” เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อใหม่เข้าใจการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมไทย และมีชีวิตที่ถูกต้อง ถวายเกียรติพระเจ้าในสถานการณ์ต่างๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง