ดาวน์โหลด

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 1 คุณเป็นคนใหม่ในพระคริสต์

คู่มือติดตามผล “คุณเป็นคนใหม่ในพระคริสต์” จะช่วยให้ผู้เชื่อใหม่มั่นใจว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเขาแล้ว มั่นใจในความรอดได้100% และรู้ว่าเขาเป็นคนใหม่แล้วโดยการตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน โดยมีชื่อใหม่ว่า “คริสเตียน” Christian = Christ+in หมายความว่า “ผู้ที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิต”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง