เรื่องดีคำโดน

จงเปิดใจและตอบสนอง

เรื่องดีคำโดน

“ครั้งหนึ่ง พอล รีดเดอร์ ได้พูดคุยเรื่องราวของพระเยซูกับนายธนาคารผู้หนึ่งในนิวยอร์ค แต่นายธนาคารได้ตอบปฏิเสธว่า “ผมยุ่งมาก ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องศาสนาหรอก”

เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากการตรากตรำทำงานหนัก นายธนาคารผู้นี้ก็ล้มป่วยหนักและถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล

พระเจ้าตรัสกับพอลว่า “ไปและพูด” พอล รีดเดอร์ เชื่อฟังเสียงพระเจ้าขึ้นรถไฟไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว เมื่อมาถึงโรงพยาบาล นายธนาคารยังคงมีชีวิตอยู่ จึงพูดว่า
“โอ พอล ผมดีใจมากที่เจอคุณ” พอลตอบว่า “ผมได้รับโทรเลขจึงมาหาคุณ”
“เป็นไปไม่ได้ … ผมเขียนโทรเลขเพื่อขอร้องให้คุณมาหาจริงๆ แต่ผมยังไม่ได้ส่งมันเลยนี่”
พอลตอบว่า “มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นหรอก… แต่ว่าข้อความของคุณไม่ได้ส่งมาหาผมโดยมนุษย์แต่มันถูกส่งมาโดยสวรรค์”

พอลได้พานายธนาคารผู้นั้นให้เชื่อมั่นในเรื่องความบาป และแนะนำเขาถึงพระคริสต์ผู้เป็นทางรอดที่สมบูรณ์ นายธนาคารได้ต้อนรับพระคริสต์และใจของเขาได้รับการเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดี และได้สิ้นใจลงในอ้อมแขนของพอล

หากพอล รีดเดอร์ไม่ตอบสนองพระเจ้าในวันนั้น ไม่ไปตามที่พระเจ้าบอก นายธนาคารผู้นั้นจะเป็นอย่างไร วันนี้เราไม่รู้หรอกว่า สิ่งที่พระเจ้าบอกจะส่งผลอะไรต่อไป
ให้เราเปิดใจฟังเสียงพระเจ้าและตอบสนองพระองค์ด้วยความตั้งใจ จงจดจ่อและเปิดใจฟังเสียงพระเจ้าในทุกวัน”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง