หนังสือ

จัดแผนการไว้ (คู่มืออบรมครูรวีวารศึกษา)

หนังสือ

ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อหนุนน้ำใจของครูผู้สอน ในโรงเรียนรวีวารศึกษาโดยเฉพาะ การที่ครูจะสามารถสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การทรงนำของพระเจ้า

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง