รูปภาพ

จับตามอง

จับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ
ฮีบรู 12:2

 

ภาพ :  h heyerlein on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง