เรื่องดีคำโดน

ชาร์ล พาร์ฮาม

ชาร์ล พาร์ฮาม

ชาร์ล พาร์ฮาม (Charles F. Parham, 1873-1929) นักเทศนาฟื้นฟูด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณ เกิดที่รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา พาร์ฮามเป็นนักเทศน์และอาจารย์สอนพระคัมภีร์สมัยยุคพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงสัญลักษณ์ของการบัพติศมาในพระวิญญาณฯ ในการพูดภาษาแปลกๆ ที่อเมริกา สมัยนั้นคนยังไม่คุ้นเคยกับการพูดภาษาแปลก ๆ

ในการประชุมสิ้นปี ค.ศ.1900 พาร์ฮามวางมือนักศึกษาคนหนึ่งด้วยการทรงนำของพระวิญญาณฯ เธอเริ่มพูดภาษาแปลกๆ ฟังดูเหมือนภาษาจีน เธอเต็มไปด้วยความสุข ความชื่นใจ และการสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

สิ่งน่าประหลาดใจคือเธอไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถึง 3 วัน ระหว่างนั้นเธอพยายามสื่อสารกับพาร์ฮามด้วยการเขียน แต่แล้วเธอกลับเขียนเป็นภาษาจีนโดยที่เธอไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเกี่ยวกับภาษาจีน มีคนกว่า 100 คนมาดูเธอ หนังสือพิมพ์และนักภาษาศาสตร์มาสังเกตการณ์ วิเคราะห์ภาษาของเธอ และพบว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นของจริง

จากจุดนี้ การบัพติศมาในพระวิญญาณฯ เริ่มโชติช่วงขึ้นอีกครั้ง พาร์ฮามเทศนาอีกหลายรัฐ เขาวางมือบัพติศมาในพระวิญญาณฯ ให้ผู้คนมากมาย เกิดการรักษาโรคโดยการอัศจรรย์

พาร์ฮามยังเป็นนักเทศน์ที่มีอิทธิพลต่อ วิลเลียม เซมัวร์ (William J. Seymour) ซึ่งต่อมากลายเป็นนักเทศน์คนดำที่นำการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่การประชุมโรงนาบนถนนอาซูซา (the Azusa Street Revival) เมืองลอสแองเจลิสในปี ค.ศ.1906

มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ชาร์ล พาร์ฮามในวัยหนุ่มขณะกำลังเริ่มรับใช้พระเจ้า ครั้งหนึ่งเขาหนีงานรับใช้ พยายามหนีพระเจ้า อยากจะเลิกรับใช้ วันหนึ่งอยู่ดีๆ เขาเกิดอาการปวดตามข้อ โดยเฉพาะข้อเท้าใช้ไม่ได้ หมอบอกว่าข้อเท้าของเขาจะใช้การไม่ได้อีกต่อไป เขาระลึกขึ้นได้ว่าเคยสัญญากับพระเจ้าว่าจะเดินติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจ ในที่สุดเขาเริ่มอธิษฐานอีกครั้ง และได้เผชิญกับพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับเขาอย่างชัดเจนว่า “เจ้าจะเทศนาหรือไม่!” เขาร้องทูลต่อพระเจ้าและให้สัญญากับพระองค์อีกครั้ง หลังจากนั้นพระเจ้าก็รักษาเขาให้หายโดยการอัศจรรย์

พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำการของพระองค์อย่างมากมายในวาระสุดท้ายนี้ พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราด้วยเช่นกัน แม้เราอาจมองตัวเองว่าเป็นเพียงคนเล็กน้อย แต่พระเจ้าจะให้ทำการยิ่งใหญ่ในงานของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนหากเรายอมจำนนต่อพระเจ้าและยอมเชื่อฟังพระองค์อย่างแท้จริง

 

ที่มา : กนก ลีฬหเกรียงไกร
ภาพ :  Avel Chuklanov on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง