หนังสือ

ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน-คู่มือ

คู่มือสำหรับหนังสือชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์การเป็นพยาน และการเชื่อฟังพระเจ้า

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee
Photo by

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง