บทความ

ชีวิตใหม่ในพระเจ้า

เมื่อชีวิตบังเกิดใหม่ในพระเจ้า หัวที่เคยปวด สิ่งที่เคยทำร้ายข้าพเจ้าก็ไม่มีผลอีกต่อไป แต่กลับได้สิ่งที่ดีงาม…

ความรู้สึกเหล่านี้ยากมากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ คงต้องให้ลองหลับตานิ่ง ๆ และสัมผัสถึงความปีติยินดีท่วมท้นเข้าในจิตใจเสมือนกับน้ำซึ่งค่อย ๆ ล้นค่อย ๆ ล้นและล้นแรงขึ้นตามลำดับจนพุ่งออกมาคือความมีสันติสุขเหลือขนาด สุดพรรณนาขณะนี้ข้าพเจ้าได้บังเกิดใหม่เป็นเวลา 16 เดือน เป็น 16 เดือนที่มีสันติสุขมากมายและสิ่งสำคัญคือการไปโบสถ์ ไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่ของคริสเตียนเท่านั้น แต่กระทำด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยใจกายมอบถวายต่อพระคริสต์จริง ๆ

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง