เรื่องดีคำโดน

ดร.วิคเตอร์ โชดรี

เรื่องดีคำโดน

ในปี 1993 ดร.วิคเตอร์ โชดรี ซึ่งเป็นศัลยแพทย์คนสำคัญของประเทศอินเดีย ได้ถวายตัวไปประกาศข่าวประเสริฐที่รัฐมัธยประเทศ ในตอนกลางของอินเดีย

ผ่านไป 8 ปี มีคนอินเดียในรัฐนั้นมากกว่า 50,000 คนต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พื้นที่หนึ่งทางตอนใต้ของประเทศจีน มีคนจีนตัดสินใจต้อนรับพระเจ้าและรับบัพติศมาในน้ำมากกว่า 90,000 คนภายในเวลา 8 ปี และปัจจุบัน สถิติบันทึกว่า ในประเทศจีน มีผู้ที่ตัดสินใจเชื่อวางใจใน พระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาในน้ำเฉลี่ยวันละ 30,000 คน

ที่แอฟริกา มีสถิติบันทึกว่า ตลอดศตวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียน เพิ่มขึ้นจาก 9 ล้านคน เป็นจำนวนมากกว่า 360 ล้านคน ในปัจจุบัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง