เรื่องดีคำโดน

ติดตามองค์พระเยซูคริสต์

ติดตามองค์พระเยซูคริสต์

การติดตามองค์พระเยซูคริสต์ ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเสมอ

Following Jesus is not always easy, but it’s always right.

 

ที่มา : เดวิด ซี. แม็คคาสแลนด์ (David C. McCasland)
ออกแบบภาพ : Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง