บทความ

ทรงเป็นขึ้นแล้ว ข้อพิสูจน์สุดยอด

บทความ

บทความนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งการทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นเครื่องยืนยันถึงการที่พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา เรื่องราวการฟื้นพระชนม์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า และท่านจะรอดถ้าท่านเชื่อในพระนามของพระองค์

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง