หนังสือ

ทางเดินแห่งชีวิต (คู่มือผู้สอน)

บทเรียนที่เหมาะกับผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและผู้เชื่อใหม่ ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าและความเป็นพระเจ้าของพระเยซู รวมทั้งการไถ่บาปของพระองค์ ซึ่งจะนำพาคุณไปสู่ความรอดที่ไม้กางเขนของพระคริสต์

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง