บทความ

ที่ปรึกษาที่ดี

เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนและเป็นผู้นำความรักของพระเจ้าไปสู่คนทั้งหลาย อย่ามองข้ามปัญหาของผู้อื่นแม้เรามองว่าปัญหาของเขาเล็กน้อยแต่อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาก็ได้ควรใช้เวลาสังเกตบุคคลรอบข้าง สมาชิกที่โบสถ์ของเราสักหน่อย บางครั้งท่านอาจเป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยผู้นำระดับประเทศ (นายกรัฐมนตรี) หรือนักเทศน์ผู้ก้องโลกในอนาคตก็เป็นได้

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee
Photo by
priscilla-du-preez-F9DFuJoS9EU-unsplash

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง