บทความ

ที่ปรึกษาส่วนตัว อีกวิธีหนึ่งแห่งการหนุนใจ

กระบวนการที่ปรึกษาส่วนตัวง่าย ๆ นี้ลึกซึ้งมาก อาจเป็นแบบอย่างสำคัญที่สุดอย่างเดียวที่เราสามารถใช้ในงานรับใช้ได้ มันมีความหลากหลายในการนำไปใช้ตั้งแต่การเผยแผ่และเลี้ยงดูคริสเตียนใหม่จนถึงการให้คำปรึกษาผู้บริหารที่ได้รับความสำเร็จแล้ว กระบวนการง่าย ๆ นี้ ถ้านำไปประยุกต์แล้วสามารถปฏิวัติการรับใช้ของเราทุกด้านผ่านทางการหนุนใจคนรอบข้างของเรา จงเป็นผู้นำที่ประกอบด้วยการหนุนใจ จงเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Graphic by Nan Tharinee
Photo by

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง