หนังสือ

ท่านมีประสบการณ์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยัง?

หนังสือ

คู่มือสำหรับแบ่งปันถึงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และวิธีรับการเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณโดยความเชื่อ เพื่อดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผลตามที่พระคริสต์ได้ทรงสัญญาไว้

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง