เรื่องดีคำโดน

นาฬิกาที่หยุดเดิน

นาฬิกาที่หยุดเดิน

วันหนึ่ง ผมพบว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่ภรรยาซื้อให้ผมได้ไม่นาน มันกลับหยุดเดิน
เมื่อไปร้านซ่อมก็พบว่าปัญหาไม่ใช่เพราะแบตเตอรี่หมด แต่เป็นเพราะผมบิดลูกบิดด้านข้างไม่แน่น จึงมีช่องเล็กมากๆที่น้ำซึมเข้าไปในตัวเครื่องทำให้ขึ้นสนิม
แม้ตัวเรือนภายนอกจะดูดีเหมือนใหม่ แต่ส่วนที่สำคัญข้างใน คือ ตัวเครื่องของมันมีปัญหา

ส่วนที่สำคัญที่สุดของคนเรา ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจ

 

ที่มา: anonymous

รูปภาพ >> Photo by: tirachard from freepik.com  และ  Graphic By: Panchanok