หนังสือ

บทบาทผู้นำคริสตจักร

หนังสือ

บทบาทผู้นำคริสตจักร เป็นหนังสือแนะนำแบบรวบรัดและย่อให้สั้น เพื่อสะดวกในการอ่าน และเข้าใจง่าย กล่าวถึงวิธีการเยี่ยมเยียนติดตามผล การให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาชีวิต ปรัชญาของคริสเตียน ตลอดจนบ่งบอกถึงคุณลักษณะผู้นำที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้า

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง