เรื่องดีคำโดน

บิลลี่ เกรแฮม

เรื่องดีคำโดน

เมื่อกล่าวถึงชื่อ “บิลลี่ เกรแฮม” (Billy Graham) คริสเตียนมากกว่า ครึ่งค่อนโลกเคยได้ยินชื่อเสียงของท่าน ท่านเป็นนักประกาศพระกิตติคุณ ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20

หากนับตลอดช่วงชีวิตของท่านจนถึงปี 2008 ที่ผ่านมา มีผู้ได้ยินพระ – กิตติคุณผ่านชีวิตและงานรับใช้ของท่านทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ รวมกันประมาณ 2.2 พันล้านคน

เมื่อเราฟังแล้ว เราคงรู้สึกทึ่งและชื่นชมท่านเป็นดังซุปเปอร์ฮีโร่ !

หากเราได้ทราบประวัติของท่านแล้ว เราจะยิ่งรู้สึกทึ่งมากขึ้นไปอีก เพราะท่านมีชีวิตในวัยเด็กอย่างธรรมดา ไม่ต่างไปจากเรามากนัก !

ในปี 1918 บิลลี่ เกรแฮม เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพฟาร์มโคนม ในรัฐนอร์ธ คาโรไลนา ท่านถือกำเนิดขึ้น 4 วันก่อนจะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1

ท่านเติบโตขึ้นในช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่ำ (The Depression) จึงต้องทำงานในฟาร์มอย่างหนัก แต่ท่านก็ยังใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงเพื่ออ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อต่างๆ

ปี 1934 ขณะที่มีอายุ 16 ปี ท่านได้ตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ในการประชุมฟื้นฟูที่จัดโดย “โมรเดคัย แฮม” (Mordecai Ham) และหลังจากนั้น ท่านก็ศึกษาพระคัมภีร์ และรับใช้พระเจ้าอย่างจริงจังเป็นต้นมา จนถึงวันนี้ที่ท่านมีอายุกว่า 90 ปี ท่านกล่าวว่า

เป้าหมายหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าคือการช่วยเหลือผู้คนให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า มาจากการที่ได้รู้จักพระคริสต์” ( “My one purpose in life is to help people find a personal relationship with God, which, I believe, comes through knowing Christ.”)

จากหนึ่งชีวิตของคนที่เกิดในครอบครัวธรรมดา แต่อุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง