รูปภาพ

ผลลัพท์

การเชื่อฟัง

ผลลัพท์เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้า แต่การเชื่อฟังเป็นของเรา

 

คำคม :  Anonymous
ภาพ :  Thanos Pal on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง