เรื่องดีคำโดน

ผูกพันตัวเพื่อเป้าหมาย

ผูกพันตัวเพื่อเป้าหมาย

จากการศึกษาของ The Barna Group ในอเมริกาซึ่งเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2006 ระบุว่าประชากรอเมริกัน 72% บอกว่าตนผูกพันกับพระเยซูเป็นการส่วนตัว

แต่มีเพียง 17% เท่านั้นที่เชื่อว่าการผูกพันตัวกับคริสตจักรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ

หากเราเชื่อในพระเยซูจริง เราต้องผูกพันตัวกับคริสตจักร และมีเป้าหมายที่จะตั้งคริสตจักรของพระเยซู

 

ที่มา :  Anonymous
ภาพ :  Akira Hojo on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง