เรื่องดีคำโดน

พระราชินีวิคตอเรีย

พระราชินีวิคตอเรีย

ครั้งหนึ่งพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองราชอาคันตุกะจากต่างแดน งานเลี้ยงดำเนินไปด้วยดีจนถึงตอนท้าย เจ้าหน้าที่ได้นำชามน้ำล้างมือมาวางเพื่อให้แขกแต่ละคนล้างมือ แต่แล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ราชอาคันตุกะผู้ไม่เคยเห็นชามน้ำล้างมือมาก่อนและไม่มีใครอธิบาย จึงได้ยกชามน้ำล้างมือนั้นขึ้นดื่มจนหมดถ้วย ผู้ร่วมโต๊ะเสวยต่างตะลึงงัน

พวกเขาเริ่มซุบซิบกัน แต่แล้วก็ต้องหยุดเนื่องด้วยพระราชินีวิคตอเรียเอง ก็ทรงยกชามน้ำล้างมือนั้นขึ้นดื่มด้วยเช่นกัน นั่นทำให้ข้าราชบริพารทั้ง 500 คนในที่นั่น จำต้องยกชามน้ำล้างมือขึ้นดื่มตามด้วยกันทุกคน

นั่นไม่ใช่วิถีธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาถือกันมา หากแต่พระราชินียึดคุณค่าของคนซึ่งอยู่สูงกว่าธรรมเนียมปฏิบัติ


เหตุการณ์นี้ ทำให้เรานึกถึงฟาริสีที่ต่อว่าสาวกของพระเยซู ผู้ไม่ล้างมือก่อนทานอาหารซึ่งเป็นการผิดบัญญัติ

 

ที่มา :  Brett Blair, www.eSermons.com
ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง