รูปภาพ

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ในอดีต

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ในอดีต แต่เป็นอนาคตในชีวิตของท่านด้วย – อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

 

คลังภาพ:  João Silas on Unsplash
ออกแบบภาพ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง