เรื่องดีคำโดน

มาเพราะหน้าที่

เรื่องดีคำโดน

ศิษยาภิบาลไปเยี่ยมสมาชิกที่ป่วยในโรงพยาบาล ทำให้คนป่วยมีกำลังใจและดีใจมาก แต่ศิษยาภิบาลกลับบอกว่า “ไม่ต้องดีใจไปหรอก ที่ผมมาก็มาเพราะหน้าที่”

ท่านคิดว่าสมาชิกที่ป่วยอยู่ท่านนี้จะรู้สึกอย่างไร ?

พระเจ้าก็เช่นกัน พระองค์มิได้ประสงค์เพียงแต่เครื่องบูชาที่มาจากความเข้าใจเท่านั้น แต่ทรงประสงค์เครื่องบูชาที่มาจากความเต็มใจ

ให้เราได้เป็นคริสเตียนที่ทำทุกอย่างให้พระเจ้าและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง